CD Candil A – CDE Legasur Rayo B

vs

ADU Carrascal B – CDAV San Nicasio

vs

CD Parque Verde B – ADU Carrascal B

vs

CDAV San Nicasio – CD Candil A

vs

CDE Legasur Rayo B – CDAV San Nicasio

vs

CD Candil A – CD Parque Verde B

vs

ADU Carrascal B – CD Candil A

vs

CD Parque Verde B – CDE Legasur Rayo B

vs

CDAV San Nicasio – CD Parque Verde B

vs

CDE Legasur Rayo B – ADU Carrascal B

vs